มอบบัตรพลเมืองสีขาว ครัวเรือนสีขาว แก่ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

🔸วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.

🔻โดยการอำนวยการของ🔻

🔹พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช

ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

🔻มอบหมายให้🔻

🔹️พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์

รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

🔹พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์

ผกก.สภ.เมืองมหาสารคาม

🔹พ.ต.ท.หัสดีวิช ศรีกำพล

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมหาสารคาม

🔹พ.ต.ต.ธนโชติ ข้องชัยภูมิ

สวป.ชส.สภ.เมืองมหาสารคาม

🔸พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ร่วมฝ่ายปกครอง อสม.ฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน คณะกรรมการคุ้ม ภาคีเครือข่ายโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

🔸มอบบัตรพลเมืองสีขาว ครัวเรือนสีขาว แก่ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง ไม่ยุ่งเกี่ยว ข้องอเกี่ยวกับยาเสพติด ตามที่ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตำบลแวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

🔸พร้อมทั้งมอบเงินทุน และสิ่งของส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดกรองเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป